คลิปเกษตร

เลี้ยงปลาดุกในกระชัง เพื่อลดกลิ่นสาบคาว

20 กุมภาพันธ์ 2558
7,061
คุณสไว แก้วเคนมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ร่วมถ่ายทอดเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบนบ่อดินเพื่อลดกลิ่นเหม็นสาบคาวในตัวปลา ช่วยให้เนื้อปลาหวานรสชาติดีเหมือนปลาที่จับได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ หรือในบ่อดิน แต่การเลี้ยงปลาทั้ง 2 รูปแบบจะเจอกับปัญหาปลาจะมีกลิ่นสาบคาวเนื่องจากอาหารตกค้างในบ่อ ในขณะที่การเลี้ยงปลาดุกในกระชังของคุณสไว จะเลี้ยงแบบแขวนกระชังปลาลงในบ่อดิน โดยแขวนกระชังลอยให้สูงจากพื้นบ่อประมาณ 1 เมตร ระยะห่างจากขอบบ่อเล็กน้อย จากนั้นทำการปล่อยปลาดุกลงเลี้ยงในกระชัง แล้วปล่อยปลานิลลงในบ่อดิน ให้อาหารเช้า-เย็น พอให้ปลากินอิ่ม ส่วนมูลปลาดุกที่ถูกขับถ่ายออกมาจะกลายเป็นอาหารปลานิลในบ่อดินไปด้วย อาหารปลาจะไม่ถูกหมักหมมในกระชังซึ่งจะช่วยทำให้กลิ่นสาบคาวปลาดุกหมดไป