คลิปเกษตร

วิธีปอกหน่อไม้ง่ายๆ

19 กุมภาพันธ์ 2558
16,246
การปอกหน่อไม้ โดยส่วนใหญ่จะปอกโดยการลอกเปลือกออกทิ้งทีละชั้น จนกว่าจะเจอหน่ออ่อนข้างใน ซึ่งกว่าจะปอกเสร็จ ผู้ปอกจะถูกขนไผ่ ทำให้ระคายมือและแขน ซึ่งการปอกหน่อไม้นั้น คุณเอกพล บริการ ชาวสวนยางพาราที่หาหน่อไม้ไผ่หวานมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้แนะนำวิธีการปอกหน่อไม้อย่างง่ายๆไว้ว่า เมื่อได้หน่อไม้มาให้ตัดบริเวณฐานเพื่อให้หน่อไม้วางตั้งได้ แล้วใช้มีดผ่าจากขอบนอกเข้ามาประมาณ 1/4 ซม.โดยผ่าจากบนลงล่าง วิธีนี้จะทำให้ระคายมือน้อยลงและเห็นหน่ออ่อนข้างในได้โดยง่าย เราสามารถดึงเปลือกที่เหลือทิ้งแล้วตัดยอดออก นำหน่อไผ่ล้างน้ำ พร้อมบรรจุถุงเพื่อรอจำหน่ายได้ทันที