คลิปเกษตร

เลี้ยงมดแดงขายไข่ รายได้งาม

19 กุมภาพันธ์ 2558
6,311
เทคนิคการเลี้ยงมดแดงง่ายๆที่หลายคนมองข้าม มดแดงที่เลี้ยงไว้สามารถบริโภคได้ทั้งไข่มดแดงและเป็นการบอกภัยธรรมชาติอีกด้วย ช่วยปรับความสมดุลให้กับธรรมชาติได้ดี ซึ่งคุณมนูญ วงศ์อรินทร์ ได้ยินดีเผยวิธีการเลี้ยงให้กับทีมงานดังนี้ มดแดงสามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี โดยการสร้างรางน้ำและภาชนะที่ใส่เศษอาหารทิ้งไว้บริเวณต้นไม้ที่เราจะเลี้ยง ก่อนที่จะหามดแดงในป่ามาปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติพึ่งพา เลี้ยงไว้ประมาณ3เดือนก็สามารถนำไข่ไปขายได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตาและน่าลอง ติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเกษตรต่อไปนี้