คลิปเกษตร

วิธีการเก็บเห็ดแครงแบบคุณภาพ

19 กุมภาพันธ์ 2558
9,725
คุณปาริชาติ เทพเจริญ เกษตรกรคนเก่งฟาร์มเห็ดไชโย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดมากว่า 6 ปี และได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน กล่าวว่าเห็ดแครงเป็นเห็ดที่ขึ้นได้ทั่วทุกภาคและออกได้ตลอดปีโดยเฉพาะฤดูฝนจะมีมาก ซึ่งปัจจุบันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาเพาะเห็ดกันมากขึ้น และเห็ดแครงก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่นิยมเพาะกัน เป็นเห็ดที่ขึ้นชื่อ และมีรสชาติที่อร่อยเหมือนเนื้อไก่ จึงขายได้ราคาดี แต่ยังมีเกษตรกรบางรายที่ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนของการเก็บเห็ดแครง จึงทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุน หรือได้กำไรน้อย จึงมีวิธีการเก็บเห็ดแครงแบบคุณภาพมาแนะนำผู้ที่เพาะเห็ดแครงหรือต้องการที่เพาะด้วยวิธีง่าย ๆ คือ เมื่อได้ผลผลิตแล้วให้เกษตรกรใช้มีดที่มีความคมตัดแบบสไลด์กรีด ให้ตัดเหลือสันขอนของเห็ดไว้อย่าตัดออกหมด อย่าตัดให้ปากถุงเปิดกว้าง ที่สำคัญห้ามดึงเด็ดขาด เพียงเท่านี้เกษตรกรก็จะได้ก้อนเชื้อเห็ดที่พร้อมจะออกต่อในรุ่นต่อไปแบบสมบูรณ์ และใช้เวลาในการพักก้อนเชื้อเห็ดไม่นานอีกด้วย