คลิปเกษตร

ปลูกกุยช่ายขาวอินทรีย์ เขาทำแบบนี้นี่เอง

19 กุมภาพันธ์ 2558
5,111
กุยช่ายขาวเป็นพืชที่ปลูกง่าย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่การดูแลรวมมั้งเทคนิคบางอย่างที่จะสามารถช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งวันนี้เรามีวิธีการผลิตกุยช่ายขาวมาฝากกัน โดยการปลูกกุยช่ายขาวนั้นต้องอาศัยการใช้เทคนิคให้พืชอยู่ในสภาวะอับแสง ซึ่งวิธีการนี้เราจะมีขั้นตอนรายละเอียดใครคลิปให้ท่านได้ติดตาม ด้วยกรรมวิธีอันแสนง่ายและเทียบไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้จำนวนมหาศาล อีกทั้งราคาก็สูงเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งกุยช่ายขาวนั้นจะกรอบและหวานมากกว่ากุยช่ายเขียว จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและอยากให้เกษตรกรทุกท่านได้ทดลองปลูกเพื่อสร้างรายได้ต่อไป