คลิปเกษตร

เทคนิคเพิ่มปริมาณดอกมะลิด้วยน้ำแรงดันสูง

19 กุมภาพันธ์ 2558
5,566
คุณฉัตรชัย เสธสินท์ เกษตรกรผู้ปลูกมะลิเป็นอาชีพหลัก ได้เปิดเผยข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดว่า แต่ก่อนเจอปัญหาเรื่องผลผลิตออกไม่สม่ำเสมอ จึงได้ทดลองทำหลายวิธีจนมาเจอวิธีการใช้น้ำฉีดใบของต้นให้ร่วงหมด เพื่อให้มะลิออกดอกรุ่นเดียวกันหมด แล้วสามารถใช้คนเก็บได้พร้อมกันทีเดียว ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บดอกมะลิ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการทำแบบง่ายๆ นั่นก็คือ เมื่อทำการปลูกมะลิมาแล้ว 8-12 เดือน โดยเลือกต้นที่สมบูรณ์เลือกกิ่งให้มีจำนวนมากพอ จากนั้นก็จะใช้เครื่องพ่นยาที่มีแรงดันน้ำสูง (น้ำที่ใช้ก็คือน้ำธรรมดาไม่ต้องผสมอะไรเลย) ฉีดให้ใบหลุด จากนั้นเพียงแค่ 1 สัปดาห์ใบมะลิกับดอกก็จะงอกมาใหม่ พร้อมกับกิ่งที่แตกมามากขึ้นและดอกที่มากมายตามจำนวนกิ่งที่ต้นมะลิมี