คลิปเกษตร

กว่าจะมาเป็นปูนิ่ม มาดูว่าเขาเลี้ยงกันอย่างไร

19 กุมภาพันธ์ 2558
5,551
ขั้นตอนการเลี้ยงปูนิ่ม 1. ขุดบ่อดิน ลึก 1.50 เมตร (สามารถใช้บ่อกุ้งร้างได้) โรยปูขาวแล้วตากบ่อไว้ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นถ่ายน้ำเข้าออก 2 ครั้ง แล้วปล่อยน้ำเข้าบ่อ 2. สร้างสะพานพาดกลางบ่อ เพื่อใช้เป็นทางเดินในการให้อาหารและเก็บปูที่เพิ่งลอกคราบ (ปูนิ่ม) 3. สร้างแพด้วยท่อ PVC ความกว้างxความยาว กะให้ได้ขนาดที่สามารถวางตะกร้าปูได้ 4. คัดลูกปู ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป นำมาใส่ลงในตะกร้า 1 ตัว/1 ตะกร้า ปิดฝาให้สนิทกันลูกปูออกมาได้ 5. วางตะกร้าปูลงในแพ แล้วให้อาหาร 3 วัน/ครั้ง 6. ลูกปูจะใช้เวลาในการลอกคราบประมาณ 30-45 วัน แล้วแต่ความสมบูรณ์ของปู บางครั้งปล่อยลงไปเพียง 2-3 วันก็ลอกคราบ ฉะนั้นเกษตรกรที่เลี้ยงปูนิ่มจึงต้องหมั่น ตรวจดูการลอกคราบวันละ 3 เวลา คือ เช้า เที่ยง เย็น การสังเกตุปูลอกคราบ จะมี 2 ตัวอยู่ในตะกร้าเดียวกัน ตัวหนึ่งเป็นปูนิ่มๆ อีกตัวจะเป็นคราบปูที่ถูกลอกทิ้งไว้ เมื่อได้ปูนิ่มมาให้แช่ปูในน้ำจืดเพื่อคลายความเค็มแล้วนำปูมาแช่แข็งที่อุณภูมิ -18 องศาเซลเซียสรอการจำหน่ายต่อไป