คลิปเกษตร

วิธีล่อชันโรงจากธรรมชาติมาอยู่ในรังครับ

21 มกราคม 2558
13,223
คุณดำเนิน ธรรมเกสร เกษตรกรเต็มขั้น ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ทำการเกษตรมานานและได้ทดลองนำผึ้งจิ๋วหรือชันโรงจากธรรมชาติมาช่วยผสมเกสรพืช ปรากฎว่าได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่การที่จะนำผึ้งจิ๋วที่อยู่ตามขอนไม้ รูเสา หรือกล่องลังเก่าให้ออกมาอยู่ในรังที่เราต้องการอาจดูเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆท่าน คุณดำเนินจึงได้แนะนำเทคนิคล่อตัวชันโรงจากแหล่งธรรมชาติมาทำรังวิธีการแบบง่ายๆคือ หากมีกล่องอยู่แล้วให้ทำการเจาะรูด้านหลัง จากนั้นใช้วิธีต่อท่อด้วยไม้ไผ่เชื่อมทางเข้าจากรังเดิมเข้าสู่รังใหม่ เพื่อให้ชันโรงย้ายจากรังเดิมเข้าสู่รังใหม่ที่เตรียมไว้ โดยหลังจากทำการต่อท่อจากรังเดิมเข้าสู่รังใหม่ห้ามรบกวนผึ้งจิ๋วโดยเด็ดขาด ปล่อยให้ผึ้งจิ๋วสำรวจรังใหม่และทำการย้ายจนเสร็จ เมื่อเราสังเกตุว่าผึ้งจิ๋วเข้าอยู่รังใหม่จนหมดแล้วจึงทำการย้ายรังไปวางในสวนได้