คลิปเกษตร

หลักการตัดแต่งกิ่งหม่อนให้แตกตาได้ผลใหญ่

21 มกราคม 2558
22,003
หม่อนแบบกินผล จะต้องมีเทคนิคในการตัดแต่งกิ่งหม่อนอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยให้หม่อนแตกตาและให้ผลผลิตดี ผลใหญ่ หลักการง่ายๆ คือเมื่อต้นหม่อนอายุอย่างน้อยได้ 4 เดือนขึ้นไป ให้สังเกตกิ่งหม่อนว่าเริ่มมีสีน้ำตาลหรือไม่ นั่นแสดงให้เห็นว่าต้นหม่อนพร้อมตัดแต่งกิ่งพันธุ์ได้ จากนั้นให้กะขนาดความสูงที่เราต้องการตัดแต่งกิ่ง ระดับความสูงควรอยู่ไม่เกินเอื่อมมือ เพราะมีผลต่อการเก็บและออกผล จากนั้นทำการตัดกิ่งออก แล้วทำการเด็ดใบของกิ่งหม่อนออกทีละใบแทนการลูด เพื่อป้องกันการโดนช่อตาดอกของกิ่งหม่อน จากนั้นทำการโน้มกิ่งไม่นานจะมียอดและผลออกมาจากตาเป็นพุ่ม ก็สามารถตัดกิ่งพันธุ์ออกแล้วนำไปเสียบใหม่ได้ผลผลิตมากผลใหญ่ได้ ส่วนต้นกิ่งพันธุ์ก็จะแตกตาให้ผลผลิตเช่นเดียวกัน