คลิปเกษตร

เทคนิคการเปลี่ยนยอดมะม่วงแบบเสียบข้าง

21 มกราคม 2558
18,201
การขยายพันธ์มะม่วงปัจจุบัน วิธีที่ได้รับความนิยมสูงคือ การเปลี่ยนยอดมะม่วงแบบเสียบข้าง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถปลูกมะม่วงหนึ่งต้นตอ มีมะม่วงหลายสายพันธุ์ได้ นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่งออก อำเภอบ้านแฮด แนะนำเทคนิคไว้ดังนี้ เตรียมอุปกรณ์ มีด คัตเตอร์ เชือกฟาง ถุงพลาสติกใส วิธีการ ตัดยอดกิ่งพันธุ์มะม่วงที่สมบูรณ์ ความยาวกิ่งประมาณ 12 นิ้ว จากนั้นตัดใบทิ้ง ใช้มีดกรีดยาวไปที่โคนกิ่งพันธุ์ให้แหลม เป็นลักษณะปากฉลาม ประมาณ 3 นิ้ว ต้นตอควรเลือกต้นตออายุประมาณ1ปี ใช้มีดควั่นลงเป็นรูปปากฉลาม ที่กลางลำตัน ยาวประมาณ3นิ้ว ใช้มีดตัดขวางที่โคนปากฉลาม นำเปลือกออก จากนั้นนำกิ่งพันธ์มาเสียบประกบให้แนบสนิท ใช้เชือกฟางมัดให้แน่น แล้วใช้พลาสติกใสพันให้ให้มิด ใช้เวลาประมาณ 7-10 วันกิ่งจะเริ่มแตกยอด ถือว่าการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างสำเร็จ