คลิปเกษตร

อาหารไก่ดำ ทำเองแบบลดต้นทุน

21 มกราคม 2558
16,342
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer info จ.นครราชสีมา พบกับ คุณเรวัต พาดกลาง 226 หมู่ 2 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เกษตรกรที่เก่งในการเลี้ยงไก่ดำและการเกษตรแบบผสมผสาน และวิธีการเพิ่มผลผลิตที่หลากหลายขึ้นและมี การจัดการระบบดินให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ และวันนี้ได้แนะนำถึงเทคนิคการสูตรการทำอาหารไก่ดำด้วยวิธีการ ง่ายๆ ดังนี้ เพียงใช้ ผงยีสต์ 3 ขีด ผสมกับน้ำตาลทรายแดง 6 ขีด ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นนำปุ๋ยยูเรีย 6 กิโลกรัม ผสมกับกากน้ำตาล 8 กิโลกรัม นำเปล่า 150 ลิตร แล้วทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นนำส่วนผสมทั้ง 2 อย่างมารวมกัน แล้วทิ้งไว้ 10 นาที นำน้ำหมักที่ได้ราดบน กากมันสำปะหลัง 1 ตัน แล้วผสมให้เข้ากัน ใส่ลงในถุงดำแล้วมัดถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงปุ๋ยอีกครั้งแล้วมัดถุงให้แน่น หมักทิ้งไว้ 10 วันก็สามารถนำไปให้ไก่ดำ กินได้เลย สามารถเก็บรักษาไว้ใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า 1 ปี เพียงเท่านี้ เกษตรกรก็มีแหล่งโปรตีนที่มีธาตุอาหารครบถ้วน แถม ราคาต่ำ มาใช้ทำเป็นส่วนผสมของอาหารไก่ดำได้อย่างดี