คลิปเกษตร

เครื่องพ่นยาประดิษฐ์เอง ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว

21 มกราคม 2558
23,551
ปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ทำการเกษตร คือต้นทุน ที่เกษตรกรต้องซื้อเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำเกษตร แต่หากเกษตรกรสามารถคิดค้นประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ต้นทุนต่ำขึ้นมาเอง จะถือได้ว่าช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากเลยทีเดียวเพราะสามารถเผยแพร่ให้เกษตรกรคนอื่นๆได้ใช้ด้วย คุณสมโภช ปานถม เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ลำปางปี2551แห่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ.แม่เมาะ ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักปลอดสารพิษ ได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องพ่นยา ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็นต้องใช้ประจำในแปลงผักสวนครัว ปราชญ์ท่านนี้ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องพ่นจนสามารถนำมาใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิ์ภาพ ด้วยส่วนประกอบที่หาได้ไม่ยากนัก ใครๆก็ทำได้ ยินดีเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจนี้ ให้เพื่อนเกษตรกรได้ลดต้นทุนและอาจนำไปต่อยอดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรต่อไป