คลิปเกษตร

ปลาเค็มกางมุ้ง

19 กุมภาพันธ์ 2558
5,878
ปลาเค็มกางมุ้งแม่จินต์ เป็นปลาสีเสียด หรือปลาสละแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้า ได้มาตรฐาน GMC มีฮาลาล อย. มอก. และ OTOP รับประกัน ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก แต่อาศัยความใส่ใจและความสะอาดเป็นสำคัญ ขั้นตอนการทำ 1. นำปลาสีเสียดมาคัดขนาดที่ต้องการ (ใช้ตัวใหญ่ ตัวละ 5 กิโลกรัม) 2. ล้างทำความสะอาด แล่ เอาไส้ออก 3. ทางเกลือให้ทั่วตัวปลา 4. ใส่ปลาลงในถังหมัก หรือลังพลาสติก หมักทิ้งไว้ 1-2 คืน 5. นำปลาที่หมักไว้มาล้างทำความสะอาดให้หมดเกลือ (ล้าง 3 น้ำ) 6. นำปลาเข้ามุ้ง ตากแดด สัก 1 1/2 วัน ก็จะได้ปลาเค็มกางมุ้งที่สะอาด แห้ง หอม น่ารับประทาน พร้อมจำหน่าย