คลิปเกษตร

วิธีย้ายต้นกล้าข้าวในแปลงนาหว่าน

21 มกราคม 2558
4,688
คุณสังเวียน อัสโม เกษตรกรที่ยังคงวิถีของการทำนาข้าวแบบนาหว่าน ในพื้นที่ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้แนะนำวิธีการย้ายต้นกล้าข้าวในแปลงนาหว่านไปปลูกในพื้นที่ที่ว่างเปล่าเนื่องจากการหว่านเมล็ดข้าวแล้วไม่งอกนั้น การย้ายต้นกล้าข้าวด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ต้นกล้ามีลำต้นที่แข็งแรงและเจริญเติบโตได้เต็มที่ บนพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งยังช่วยให้ต้นข้าวปราศจากแมลงที่จะมาทำลาย เนื่องจากมีการกระจายของต้นข้าวบนแปลงนา ต้นกล้าข้าวไม่เกิดการกระจุกตัว ซึ่งทำให้ไม่เป็นแหล่งสะสมของศัตรูที่จะมาทำลายต้นข้าวได้อีกด้วย