คลิปเกษตร

วิธีลดความเครียดให้วัวนมด้วยสเปรย์น้ำ

21 มกราคม 2558
4,038
เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมหลายท่านคงจะมีความต้องการในการเลี้ยงวัวนมให้ได้ดี นมมีคุณภาพ วัวสุขภาพดี ปริมาณน้ำนมของวัวมีเพิ่มขึ้นตลอด และวิธีการง่ายๆที่จะแนะนำกันก็คือ การใช้สเปรย์น้ำกับวัวนม ด้วยวิธีการจากคุณปฎิวัติ อินทร์แปลง เจ้าของฟาร์มวัวนมคุณภาพแห่งตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้แนะนำว่า ดูแลวัวนมด้วยการใช้สเปรย์น้ำฉีดพรมไปทั่วตัววัว เริ่มฉีดตั้งแต่เวลา 11:00 -15:00 น. แต่จะฉีดพรม 2 ชั่วโมง/ครั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีท่อพีวีซี สเปรย์หัวฉีด เมื่อทำการต่อท่อพีวีซี กับสเปรย์หัวฉีดเรียบร้อย ก็แขวนท่อให้หัวสเปรย์สับหว่างระหว่างวัว ดังภาพ วิธีการนี้จะช่วยให้วัวสบายตัว วัวไม่เครียด เมื่อวัวไม่เครียด ก็จะทำให้วัวผลิตน้ำนมได้ดี นมมีคุณภาพได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ยืนยันได้จากประสบการณ์การเลี้ยงวัวนมมาเกือบ 10 ปี