คลิปเกษตร

เครื่องห่อผลไม้ ภูมิปัญญาไทยประดิษฐ์

21 มกราคม 2558
7,467
นายไม ไกรสุทธิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาส่วนผสม ปี 2552 ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ปลูกพืชทุกชนิดที่กิน และกินพืชทุกชนิดที่ปลูกบนพื้นที่จำนวน 5 ไร่ ด้วยการจัดวางระบบเป็นฐานเรียนรู้ การศึกษาการบำรุงดิน การทำปุ๋ยต่างๆ การปลูกไม้ผล และการเลี้ยงปลากินพืช ปีหนึ่งๆ มีรายได้จากผลผลิตในไร่นาสวนผสมเป็นจำนวนมาก และวันนี้ได้แนะนำการทำเครื่องห่อผลไม้ เพื่อป้องกันมดแดง หรือแมลงศัตรูผลไม้ ด้วยเทคโนโลยีง่ายๆ ราคาไม่แพง อุปกรณ์ที่ใช้ คือ ท่อพีวีซี , เชือก ,หนังยาง ,ไม้ ,ยางวง และกระดาษหนังสือพิมพ์ ที่ใช้สำหรับห่อ วิธีการคือ ให้นำอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบรวมกัน ก็จะทำให้ได้เครื่องห่อผลไม้ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ชั่วโมง สามารถห่อผลไม้ได้ประมาณ 100 ผล ทำให้ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ห่อแล้วจะอยู่ได้ประมาณ 1 ปี และผลผลิตที่ได้ก็จะมีผิวสวย ไม่มีแมลงรบกวน