คลิปเกษตร

วิธีปลูกข้าวแบบโยนกล้า เว้นระยะให้แตกรากดี

21 มกราคม 2558
4,705
การปลูกข้าวในปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อและปัจจุบันเกษตรกรส่วนให้หันมาทำนาโยน วันนี้เกษตรกรคนเก่งจากบ้านโคกฟันโปง จะมาสาธิตการโยนข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่และพันธุ์สุโขทัย2 โดยมีเทคนิคดังนี้ การวางแผนงาน 1.เตรียมเพาะกล้า ด้วยการกำหนดวัน เริ่ม20 กรกฏาคมของทุกปี ระยะเวลา13-14วัน 2.ในระหว่าง13-14วัน ให้ทำการเตรียมแปลงนา 3.เมื่อต้นข้าวมีความสูงประมาณ 1 คืบ จะเป็นระยะที่ข้าวมีการแตกรากได้ดี จึงเป็นช่วงที่เหมาะในการโยนกล้า เทคนิคการโยนกล้า 1.การเตรียมนาก่อนการโยนกล้านั้น ดินต้องพอดีอย่าให้เป็นดินโคลนมากเกินไป เพราะเมื่อโยนกล้าจะล้มตั้งตัวไม่ดี 2.การโยนนั้นต้องระยะใกล้ ความกว้างของแปลงนาควรอยู่ที่ 3เมตรxความยาวของแปลงนา 3.หลักวิธีในการโยน ดินดีให้โยนห่าง ดินไม่ได้ให้โยนถี่