คลิปเกษตร

เลี้ยงผึ้งจิ๋วแบบถูกวิธี ได้น้ำหวานดี ไม่มีแมลงกวน

21 มกราคม 2558
5,225
ชันโรงเป็นแมลงขนาดเล็กที่มีพฤติกรรมเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรมาใช้เป็นอาหารเช่นเดียวกับผึ้ง ลักษณะการบินจะเป็นการหลบหลีกศัตรูโดยบินแบบหักมุมซ้ายบ้าง ขวาบ้าง ทำให้ยากแก่การจับกินของนกและแมลงต่าง ๆ ส่วนภายในรังจะมีการเก็บยางไม้สำหรับป้องกันศัตรู แต่อย่างไรก็ตามชันโรงก็ยังมีศัตรูที่สำคัญ ๆ คอยทำลาย อย่างเช่น มด มวน แมงมุม เป็นต้น ดังนั้นคุณสวัสดิ์ จิตตเจริญ เกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง จึงได้แนะนำข้อมูลดี ๆ ผ่าน www.rakbankerd.com เป็นเทคนิคการจัดการและป้องกันรังชันโรงจากศัตรู เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำไปใช้และปฏิบัติตาม ป้องกันรังชันโรงไม่ให้เกิดความเสียหายได้