คลิปเกษตร

สละช่อแก้วสละของดีเมืองจันท์

21 มกราคม 2558
4,687
สละช่อแก้วเป็นสละสายพันธุ์ดีของเมืองจันท์ คุณพรชัย แซ่ใช่ เล่าให้เจ้าหน้าที่ FARMER INFO จังหวัดจันทบุรีฟังว่า เมื่อ 10 กว่าปีก่อนสละพันธุ์ช่อแก้วมีอยู่มากมายแต่ไม่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรและผู้บริโภค เกษตรกรจึงทำการตัดต้นพันธุ์ทิ้งจนหมดแล้วหันมาปลูกสละพันธุ์สุมาลีแทน สละพันธุ์ช่อแก้วมีลักษณะเด่นคือ มีสีแดงสด ผลขนาดใหญ่ เนื้อมีรสชาติดี กลิ่นหอม ส่วนปัญหาหัวยุบ หัวดำ มีน้อยมาก การดูแลรักษาสละพันธุ์ช่อแก้วไม่แตกต่างกับสละพันธุ์อื่นเลย ในส่วนของราคาจำหน่ายนั้นจะมีราคาที่สูงกว่าสละพันธุ์สุมาลีถึง 5 บาท ยิ่งบวกกับความดกของลูกที่มีปริมาณมากในแต่ละต้นแล้วยิ่งทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า