คลิปเกษตร

สูตร 3 พลังสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช

21 มกราคม 2558
7,465
เตรียมส่วนผสม ใบสะเดาหรือเมล็ดสะเดา 1 กก. หัวข่า 1 กก. ตะไคร้หอม 1 กก. วิธีการทำคือสับส่วนผสมแต่ละอย่างให้เป็นชิ้น ขนาด 3.5 เซนติเมตร หรือตำรวมกันให้ละเอียด เติมน้ำ 20 ลิตร หมักนาน 3 คืน กรองเอาแต่น้ำเก็บไว้ใช้ วิธีใช้น้ำหมัก 3 พลังสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช โดยนำน้ำสมุนไพรที่หมักได้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 10 ลิตร นำไปฉีดพ่นพืชผักผลไม้ ประโยชน์ป้องกันและกำจัดแมลงพวกเพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่น, เพลี้ยหอย, เพลี้ยไฟ,หนอนกระทู้, หนอนใยผัก แมลงศัตรูพืชหลายชนิด และปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภค