คลิปเกษตร

ใช้เศษอาหาร มาสร้างหนอน ไว้เป็นอาหารปลาและกบ

21 มกราคม 2558
5,839
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer info จ.นครราชสีมา ได้พบกับ คุณกล้าจน จงใจจน เกษตรกร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ปราชญ์เกษตรกรที่เก่งในการปลูกพืชและการปลูกข้าว และการเกษตรแบบผสมผสาน แนะวิธีการเพิ่มผลผลิตที่หลากหลายขึ้นและมี การจัดการระบบดินให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ วันนี้ได้แนะนำอีกหนึ่งเทคนิคการเลี้ยงหนอนเพื่อเป็นอาหารกบและปลาด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้ เพียง ใช้เศษอาหาร 7 กิโลกรัม กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม น้ำเปล่าขึ้นอยู่เศษอาหารมาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงในถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร หมักทิ้งไว้ 15 วัน ก็จะมีหนอนก็สามารถนำหนอนไปให้กบ ปลา กินได้เลย แต่ถ้าหมักต่อไปอีก 3 เดือน ก็จะเป็นน้ำหมักบำรุงผักผลไม้ได้เลยอัตราการใช้เพียง น้ำหมัก 1 ลิตร+น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน ได้เลย