คลิปเกษตร

การทำที่ห่อผลไม้อย่างง่าย

21 มกราคม 2558
13,779
เกษตรกรหลายท่านอาจเคยห่อผลไม้เพื่อเป็นการป้องกันแมลงต่าง ๆ มาเจาะกิน สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต แต่การห่อผลไม้แต่ละลูกนั้นอาจใช้เวลานานมาก แถมถ้าหากมีกิ่งที่สูงเกินไปอาจจะต้องเสียค่าแรงงานเพิ่มเติมในการห่อผลไม้อีกด้วย อาจารย์ธนกร ภิบาลรักษ์ เกษตรกรคนเก่งในพื้นที่ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผู้ซึ่งคิดค้นสิ่งต่างๆมากมาย รวมถึงที่ห่อผลไม้ชิ้นนี้ด้วย ซึ่งสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่ายๆตามบ้านเรือน ได้แก่ ขวดพลาสติก , เชือก , หนังยาง , ไม้ และถุงพลาสติกที่ใช้สำหรับห่อ แล้วนำอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบรวมกัน ก็จะได้ที่ห่อผลไม้ที่จะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากผลไม้ที่ต้องการห่ออยู่สูงก็เพียงแค่ต่อไม้ให้ยาวขึ้นก็สามารถห่อได้แล้ว