คลิปเกษตร

ห่อมะม่วงด้วยถ้วยโฟม ช่วยป้องกันแมลงวันทอง

21 มกราคม 2558
8,343
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ โดยเน้นแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ และวันนี้มีเทคนิคง่ายๆโดยการห่อมะม่วงด้วยโฟมเพื่อป้องกันแมลงวันทอง วัสดุอุปกรณ์ 1.ถ้วยโฟม 1 ถ้วย 2.ถุงพลาสติก(ต้องเป็นสีฟ้าเท่านั้น) วิธีการทำ นำถ้วยโฟม เจาะรูตรงกลาง จากนั้นสวมไปที่ลูกมะม่วง แล้วห่อด้วยถุงพลาสติกอีกครั้ง เพียงเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันแมลงทอง (เพราะแมลงวันทองจะไม่ชอบกลิ่นของโฟม และถุงพลาสติกสีฟ้าจะช่วยป้องกันแสงแดดได้เป็นอย่าง) ประโยชน์ เพื่อป้องกันแมลงวันทอง ทำให้รสชาติของมะม่วงมีรสชาติดี ประหยัดเงิน ช่วยลดต้นทุนในการ ซื้อยา และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ