คลิปเกษตร

เสริมหญ้าเนเปียให้วัวนม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

21 มกราคม 2558
5,493
เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมคงจะประสบกับปัญหาในเรื่องต้นทุนค่าอาหารสูงในการดูแลเลี้ยงดูให้วัวนมผลิตน้ำนมได้ดีและมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด จากการสัมภาษณ์คุณปฏิวัติ อินทร์แปลง ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงวัวนมมานานเกือบ 10 ปี ได้แนะนำว่า หญ้าเนเปียพันธุ์ปากช่อง 1 ซึ่งเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงกว่าหญ้าโดยทั่วไปที่ให้วัวนมกิน และมีโปรตีนมากกว่าฟางข้าว อายุที่เหมาะสมของหญ้าที่จะนำไปให้วัวนมกินเพื่อจะได้โปรตีนครบถ้วนควรอยู่ที่อายุ 2 เดือน และสามารถนำไปให้วัวนมกินได้ทั้งวัน สามารถลดต้นทุนอาหารสำเร็จรูปได้ดี วัวนมผลิตน้ำนมได้เยอะขึ้น และมาตรฐานของนมก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ด้วยคำยืนยันจากคุณปฏิวัติ อินทร์แปลง