คลิปเกษตร

เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกำจัดศัตรูในนาข้าว

21 มกราคม 2558
5,939
เกษตรกรผู้ทำนาข้าวที่ประสบปัญหาเรื่องศัตรูในนาข้าวเช่นหอยเชอรี่เพลี้ยหนอนแมลงต่างๆ วันนี้เรามีวิธีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในนาข้าวที่คุณวัฒนา ประพันธ์กูล ได้ยินดีแนะนำวิธีการเลี้ยงผ่านรักบ้านเกิด.คอม นับว่าเป็นวิธีการทางธรรมชาติพึ่งพากันโดยแท้จริง เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดสามารถลดต้นทุนเรื่องอาหารเป็ด เป็ดไข่ได้ดีเป็นธรรมชาติ ส่วนนาข้าวก็สามารถลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยยาเคมีภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเพื่อกำจัดศัตรูในนาข้าวได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและชาวนา