คลิปเกษตร

ป้องกันและกำจัดเชื้อราในนาข้าวด้วยน้ำปูนใส

21 มกราคม 2558
7,863
ปัจจุบันการทำนาข้าวสามารถทำได้ตลอดทั้งปี หากเป็นช่วงที่ฝนตกชุกต้นข้าวจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากเชื้อรา เกษตรกรอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อยาและเคมีกำจัดโรค แต่สำหรับคุณวิจิตร เมืองใจ ปราชญ์ชาวบ้านที่บ้านชัยนิเวศน์ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้แนะนำการการป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา ผ่านทางทีมงานรักบ้านเกิด.คอม ด้วยวิธีง่ายๆเพียงใช้น้ำปูนใสที่ได้มาจากปูนขาว 10 กก. กับน้ำ 40-50 ลิตร ผสมน้ำและฉีดพ่นให้ทั่ว ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆจะหมดไปทันที