คลิปเกษตร

สูตรการทำอาหารข้นสำหรับเลี้ยงโค

21 มกราคม 2558
7,839
อาหารข้นสำหรับเลี้ยงโคแบบลดต้นทุนพร้อมคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ซึ่งคุณสามารถทำเองได้ โดยมีส่วนประกอบของใบมันสับปะหลัง(แห้ง)หรือใบกระถิน 16 กก. มันเส้น 60 กก. รำละเอียด 20 กก. กากถั่วเหลือง 9 กก. ไนแคลเซียม 1 กก. เกลือแกง 1 กก. ยูเรีย 2 กก. กำมะถัน 0.2 ขีด จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก็สามารถนำไปให้โคของคุณกินได้เลย ซึ่งหัวอาหารทุกชนิดหากเก็บไว้เกิน 3 เดือน คุณค่าทางโปรตีนจะลดลงทันที หากทำสูตรนี้ให้โคของคุณกินเป็นประจำ โคจะอ้วนสมบูรณ์สวยงามไม่ขาดธาตุอาหาร โดยเฉลี่ยแล้วสูตรนี้ต้นทุนอยู่เพียง 7 บาท/กก.