คลิปเกษตร

ฮอร์โมนไส้กล้วยเร่งการเจริญเติบโต

21 มกราคม 2558
9,904
ฮอร์โมนไส้กล้วย ใช้ได้ทั้งพืชผักและนาข้าว ช่วยให้การผสมเกสรได้ดี บำรุงให้ขั้วเหนียว และเร่งการเจริญเติบโต โดยใช้วัตถุดิบคือ 1.ไส้กล้วย 3 กก. 2.น้ำตาลทรายแดง/น้ำตาลสีรำ 1 กก. ขั้นตอนวิธีการทำ 1.หั่นไส้กล้วยให้มีขนาดเล็กเพื่อง่ายต่อการหมัก 2.นำไส้กล้วยที่หั่นเรียบร้อยแล้วใส่ถังหมัก ผสมคลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลสีรำ ให้เข้ากัน 3.ปิดฝาถังหมักๆไว้ 7 วัน คนทุกวันจนครบ 7 วัน 4.กรองเอาเฉพาะน้ำหมักแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยทันที อัตราส่วนในการใช้ น้ำหมักฮอร์โมนไส้กล้วย 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร