คลิปเกษตร

วิธีทำยาฆ่าหญ้าแบบชีวภาพ

21 มกราคม 2558
45,289
คุณบุญมี มะลิสา ปราชญ์เกษตรกรแห่งบ้านป่าก่อ ม.1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการการทำสารชีวภาพใช้ทางด้านการเกษตร แนะนำวิธีทำสารชีวภาพ ซึ่งในสูตรเดียวนี้ใช้ได้ทั้งกำจัดวัชพืชและบำรุงดิน เกษตรกรที่สนใจสามารถทำได้ง่ายๆ แถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าได้ไม่น้อยอีกด้วย โดยสารชีวภาพสูตรนี้เกิดจากการนำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและไตรโคเดอร์มามาผสมกันในอัตราส่วน 1:1 จากนั้นนำไปใช้ฉีดพ่นหรือราดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการกำจัดวัชพืช สารดังกล่าวจะทำให้วัชพืชแห้งตายและย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน หรือจะนำไปฉีดพ่นให้ทั่วช่วงเตรียมดินก่อนปลูกพืช จะช่วยให้ดินร่วนซุย เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินได้เป็นอย่างดี