คลิปเกษตร

สูตรแหนมหมูกู้ชาติ เพื่อป้องกันเชื้อรา

21 มกราคม 2558
4,679
คุณประกอบ แถมเกษม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ โดยเน้นแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ สูตรการทำแหนมหมูกู้ชาติเพื่อป้องกันเชื้อรา ด้วยวิธีการง่ายๆ นำแหนมหมู และไข่ไก่ 1 ฟอง จากนั้นนำไปเทใส่เครื่องปั่นแล้วเทน้ำใส่ 1 ลิตร ปั่นให้เข้ากัน จนละเอียด จากนั้นนำมากรองเอาแต่น้ำใส่ไว้ในขวดสำหรับฉีดพ่น ก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยนำน้ำแหนมกู้ชาติ ที่ได้ไปฉีดพ่นพืชที่มีเชื้อราในเวลาช่วงเช้าหรือเย็น ทุก 7 วันจะช่วยป้องกันเชื้อราและ เพลี้ยต่างๆในพืช ไม้ดอก ช่วยลดต้นทุนในการ ซื้อยา และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ