คลิปเกษตร

การป้องกันเพลี้ยจักจั่นมะม่วงด้วยน้ำหมักสมุนไพร

21 มกราคม 2558
5,400
คุณสุเทพ ศิริมูล สมาชิกสภาเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงปลอดสารพิษ(มาตรฐาน GAP) บ้านใหม่สารภี ม.3 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ให้คำแนะนำเทคนิควิธีการป้องกันเพลี้ยจักจั่นเข้าทำลายผลผลิตมะม่วง โดยการนำเอาสมุนไพร ได้แก่ สะเดา ตะไคร้หอม และบอระเพ็ด มาผลิตเป็นน้ำหมักสมุนไพร นำไปฉีดพ่นตั้งแต่ช่วงที่มะม่วงแตกใบใหม่ จนถึงออกดอกและติดลูก เพื่อป้องกันไม่ให้เพลี้ยจักจั่นเข้ามาทำลายจนผลผลิตเสียหาย ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการใช้สารเคมีฉีดพ่น ทั้งยังปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค