คลิปเกษตร

เลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ให้รอดตาย 100%

21 มกราคม 2558
19,007
การเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ มีข้อดี คือ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น เพียง 2-3 เดือนก็สามารถจับขายได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท แต่ปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่มักพบ คือ ลูกไก่ที่นำมาเลี้ยงมีอัตราการรอดตายต่ำ จากปัญหานี้คุณสถาพร ทองทา เจ้าของทรายพูลฟาร์ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงสัตว์และการทำประมงชาวจังหวัดอุบลราชธานี แนะนำว่า ลูกไก่ที่นำเข้าฟาร์มมาใหม่ๆจะเป็นลูกไก่แรกเกิด ซึ่งยังไม่แข็งแรง จึงจำเป็นต้องนำมากกด้วยไฟ โดยใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ กกไฟประมาณ 1-2 สัปดาห์ ควบคู่ไปกับการให้น้ำสะอาด ให้อาหารอย่างเพียงพอ ทำวัคซีนป้องกันโรค และสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ การเลือกรางอาหารสำหรับไก่ ควรเลือกรางอาหารที่มีสีเหลืองหรือสีแดง ซึ่งเป็นสีที่ดึงดูดให้ไก่กินอาหารได้มากขึ้น ส่งผลให้ไก่แข็งแรง โตเร็วและรอดตาย 100% โดยที่ทรายพูลฟาร์มจะใช้ระยะเวลาเลี้ยงเพียง 2 เดือนก็สามารถจับขายได้ น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1-1.2 กก./ตัว