คลิปเกษตร

ฮอร์โมนปลีกล้วย

21 มกราคม 2558
11,381
ฮอร์โมนปลีกล้วย ใช้ได้ทั้งข้าว และผัก ช่วยให้การผสมเกสรได้ดี บำรุงให้ขั้วเหนียว และป้องกันไม่ให้เมล็ดข้าวลีบ โดยใช้ วัตถุดิบ 1.หัวปลีกล้วย 3 กก. 2.น้ำตาลทรายแดง/น้ำตาลสีรำ 1 กก. ขั้นตอนวิธีการทำ 1.หั่นหัวปลีกล้วยให้มีขนาดเล็กเพื่อง่ายต่อการหมัก 2.นำหัวปลีกล้วยที่หั่นเรียบร้อยแล้วใส่ถังหมัก ผสมคลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลสีรำ ให้เข้ากัน 3.ปิดฝาถังหมักๆไว้ 7 วัน หมั่นคนทุกวันจนครบ 7 วัน 4.กรองแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยทันที อัตราส่วนในการใช้ - น้ำหมัก 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร