คลิปเกษตร

วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดช่วงตัวอ่อน

21 มกราคม 2558
16,635
การเลี้ยงจิ้งหรีด ถือเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนา ทำสวน แต่เกษตรกรหลายคนเลือกเลี้ยงโดยยึดเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากปัจจุบันคนนิยมบริโภคแมลงกันเยอะขึ้น ซึ่งเกษตรกรมือใหม่ที่อยากลองเลี้ยงแต่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร มีคำแนะนำจาก คุณพรชนก กาฬภักดี เกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดมาหลายปี มาแนะนำ โดย วัสดุสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีด 1.ลังไข่-ถาดไข่ 2.ฟองน้ำ 3.กระบอกฉีดน้ำ 4.อาหารจิ้งหรีด หรืออาหารไก่ (บดให้มีขนาดเล็ก) 5.ถาดลองขาตั้งกันมด ระยะเวลาจากการฟักตัว จากไข่จิ้งหรีดเป็นตัวอ่อน จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน เมื่อฟักออกมาเป็นตัวอ่อนแล้วให้นำตัวของจิ้งหรีด ไปใส่ในตู้เลี้ยงจิ้งหรีดที่เตรียมไว้ การให้อาหาร ในระยะจิ้งหรีดเป็นตัวอ่อนอยู่ ให่อาหารด้วยอาหารไก่สำหรับลูกเจี๊ยบบดหรืออาหารจิ้งหรีด สูตร 1 การให้น้ำ ให้โดยการใช้ฟองน้ำซับน้ำให้ชุ่มแล้ววางในตู้เลี้ยงจิ้งหรีด ตัวอ่อนจะมาดูดกินน้ำที่ฟองน้ำ