คลิปเกษตร

การเตรียมดินสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีด

21 มกราคม 2558
5,479
เกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำสวนทำนา หรืออาจจะไม่ใช่เกษตรกรก็ตาม ส่วนใหญ่หากมีเวลาว่างก็จะหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเงินได้ในครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงจิ้งหริด ก็กำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรไม่ใช่น้อย เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย บุคคลทั่วไปเริ่มรู้จักจิ้งหรีดและเริ่มนิยมบริโรคกันมากขึ้น แถมแมลงเหล่านี้ยังเป็นแหล่ งโปรตีนชั้นสูงอีกด้วย แต่การเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นก็อาจจะต้องให้ความใส่ใจด้วย อันดับต้นๆเลยคือดินที่ใช้เลี้ยง ซึ่งดินที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ทั่วไปก็สามารถนำมาเลี้ยงจิ้งหรีดได้ โดยการนำมาร่อนให้เหลือเฉพาะดินร่วนโดยไม่มีวัสดุเศษหินปน จากนั้นนำมาพรมน้ำให้พอชื้นๆ นำดินใส่ขันพอประมาณไม่ต้องเต็มขัน แล้วจึงนำไปวางไว้ในกรงเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อให้จิ้งหรีดที่พร้อมจะวางไข่มาวางไข่ในขันที่เราเตรียมดินไว้นั่นเอง