คลิปเกษตร

การทำน้ำยาล้างจานจากพืชผักในครัวเรือน

19 กุมภาพันธ์ 2558
10,142
คุณสำเนาว์ สุดาฉิม ประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร อีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการสอนการทำอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในเขตอำเภอเมืองชุมพร ได้แนะนำวิธีการทำน้ำยาล้างจานจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในครัวเรือน เช่น ส้มจี๊ด มะละกอดิบ ดอกอัญชัญ ผลตะลิงปิง ใบเตย ฯลฯ เพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำยาล้างจาน และสามารถนำมาล้างห้องน้ำได้ตามความเหมาะสม ช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากทำเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ได้นานถึงครึ่งปี ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี