คลิปเกษตร

การเลี้ยงหมูสนาม

21 มกราคม 2558
3,638
การเลี้ยงหมูสนามที่พ่อครูกุศล ต๊ะต้นยาง เจ้าของศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร บ้านสันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้แนะนำกับทีมงานฯคือการเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติในสนามโดยมีเศษใบไม้ เศษฟางวัชพืชแห้งต่างๆทิ้งลงไปในคอก เพื่อให้หมูได้เหยียบย่ำเป็นปุ๋ยในสนาม ล้อมรั้วให้เรียบร้อย จากนั้นให้เกษตรกรนำหมูรุ่นที่แข็งแรง ที่มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย ปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเอง ส่วนการเลี้ยงจะใช้ รำข้าว หยวกกล้วย จุลินทรีย์น้ำหมักผลไม้ต่างๆ สลับกับการนำผักตบชวามาให้กินคลายเครียดไปด้วย