คลิปเกษตร

สุดยอดปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง

21 มกราคม 2558
4,345
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนในการทำการเกษตร หลายคนอาจมองเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่สำหรับคุณจรูญ ธาตุอินจันทร์ ปราชญ์เกษตรแห่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การทำปุ๋ยหมักชีวภาพไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้เศษใบไม้ ใบหญ้าทั่วไป สามารถนำมาทำให้เป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูงได้ ปัจจุบัน "ปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูงสูตรลุงจรูญ" ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ได้รับการยอมรับถึงขนาดที่ สามารถขายสร้างรายได้ ได้อีกด้วย