คลิปเกษตร

วิธีป้องกันไก่จิกก้นกัน

21 มกราคม 2558
11,189
ไก่ เมื่อเริ่มออกไข่บริเวณตูดจะแดง พอตูดแดงเกษตรกรก็จะพบกับปัญหาไก่จิกก้นกัน เนื่องจากพอไก่เห็นอะไรที่เป็นสีแดง ก็จะจิกเพราะคิดว่าเป็นผลไม้สุกหรืออาหาร ซึ่งเมื่อลูกไก่จิกก้นกันปัญหาที่ตามมาคือเกิดเป็นแผล และลูกไก่อาจเกิดเชื้อโรคได้ง่าย วิธีแก้ง่ายๆ มีดังนี้ 1.ตัดปากบนของไก่ให้สั้นกว่าปากล่าง โดยใช้กรรไกรตัดเล็บตัด แล้วทาด้วยเบตาดีน วิธีนี้จะช่วยลดการจิกก้นกันของไก้ได้ อีกวิธี คือการเบี่ยงเบนความสนใจโดยการเกี่ยวหญ้าขนหรือยอดกระถินมาไว้ในเล้าให้ไก่กิน ก็จะทำให้ไก่หันมาสนใจผักแทน และย้งมีประโยชน์ต่อไก่อีกด้วย