คลิปเกษตร
เทคนิคการร่อนดินเพาะกล้าในนาโยน
21 มกราคม 2558
4,170
การทำนาแบบนาโยนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรให้ความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะได้ผลผลิตดี ดูแลง่ายประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว และขั้นตอนสำคัญของการเพาะเมล็ดต้นกล้าของข้าวเพื่อทำนาโยนในหน้าฝนให้ได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกัน นั้นก็คือขั้นตอนของการคัดเลือกดิน ดินที่จะสามารถนำมาเพราะต้นกล้าของข้าวเพื่อทำนาโยนได้ต้องเป็นดินแห้ง แต่ในช่วงของหน้าฝนดินจะเปียกเราจึงมีวิธีการเลือกและร่อนดินแบบภูมิปัญญาชาวนาไทย เพื่อใช้ในการทำนาโยนในช่วงของหน้าฝนหรือดินเปียกมาฝากกันค่ะ
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×