คลิปเกษตร

วิธีการทำค้างผัก ด้วยก้านกล้วย

21 มกราคม 2558
9,661
การทำค้างผักด้วยก้านกล้วยเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำค้างผัก เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ตาข่ายซึ่งอาจทำให้เกิดต้นทุนสูงตามมาและสิ้นเปลืองเนื่องจากตาข่ายหรือเชือกที่ซื้อมามาอายุจำกัด แต่การใช้ก้านกล้วยนั้นเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เมื่อรดน้ำลงไปแล้วก้านกล้วยจะดูดซึมซับน้ำทำให้ผักมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา และเมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ยังสามารถนำมาเป็นปุ๋ยได้ดีอีกด้วย