คลิปเกษตร

ถุงสุญญากาศแพ็คเห็ดแบบง่าย ทำเองได้ เห็ดไม่ช้ำ

21 มกราคม 2558
14,416
คุณยุทธนา กัณฑพงษ์ เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการเพาะเห็ด จากชนบทฟาร์ม และยังเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การเพาะเห็ดและการดูแลเห็ดตามศูนย์เรียนรู้ และสถานศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะเห็ดนางฟ้าที่ถือว่าสร้างรายได้ให้กับชนบทฟาร์มได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ด ก็ได้มีการคิดวิธีที่จะถนอมเห็ดให้สามารถจำหน่ายได้หลายวัน เพราะการเก็บเห็ดในแต่ละครั้งถ้าเก็บมาแล้วจำหน่ายไม่หมดก็จะทำให้เกษตรกรขาดทุน หรือโดนกดราคาได้ เพราะฉะนั้นต้องใช้เทคนิคการถนอมเห็ดด้วยระบบสุญญากาศแบบวิธีง่าย ๆ ที่เกษตรกรสามารถทำเองได้ ซึ่งจากปกติเห็ดจะเก็บได้ประมาณ 2 วัน แต่ถ้ามีการนำระบบสุญญากาศเข้ามาเสริมก็จะสามารถเก็บไว้ได้ถึง 10 วัน และลักษณะดอกเห็ดจะสวยมีความคงทนและช้ำน้ำมีคุณภาพที่ดีอีกด้วย