คลิปเกษตร

การทำน้ำกรดหยอดยางพาราจากใบชะมวง

21 มกราคม 2558
6,969
คุณอานู พ่วงกระแสร์ อาศัยอยู่ที่ ม.4 บ้านอ่าวพร้าว ต.อ่าวใหญ่ จ.ตราด เป็นเกษตรกรสวนยางพารา แนะนำวิธีการทำน้ำกรดหยอดยางพาราจากใบชะมวง เพื่อลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี โดยการนำใบชะมวง 3-4 กก. ต่อน้ำ 5 ลิตร และกากน้ำตาล 1/2 กก. หรือเพิ่มปริมาณสัดส่วนตามต้องการ จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เก็บใส่ภาชนะปิดฝาเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ยิ่งถ้ามีแดดส่องถึงยิ่งดี หมักไว้ 1 ปี จะได้น้ำกรดชีวะภาพจากใบชะมวง นำไปหยดยางพารา จะได้ยางก้อนถ้วยเปียกที่มีคุณภาพและช่วยเกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนได้มาก