คลิปเกษตร

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์ สละอินโดอมรา

21 มกราคม 2558
34,370
จาการสัมภาษณ์ คุณสุชาติ สุวรรณเดช เจ้าของสวนสละอินโดอมรา เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดสละอินโด ไว้ปลูกเพื่อรักษาสายพันธุ์ คุณลุงปลูกสละมาหลายปีและเพาะเมล็ดสละอินโดไว้ปลูกและจำหน่าย ข้อดีที่เพาะเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองก็คือ สามารถรักษาพันธุ์เดิมของสละอินโดไม่ให้กลายพันธุ์ และรักษาคุณภาพให้คงเดิมของพันธุ์สละ ทั้งยังประหยัดต้นทุนในการซื้อต้นพันธุ์มาปลูก ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงเพราะไม่รู้ว่าต้นพันธุ์ที่ซื้อมาปลูกนั้นจะเป็นต้นผู้ หรือต้นเมีย แต่ถ้าเพาะเองเราสามารถเลือกได้ ช่วยลดความเสี่ยงในการเลือกต้นพันธุ์มาปลูกได้มาก