คลิปเกษตร

สอนวิธีเก็บเห็ดที่ถูกวิธี

21 มกราคม 2558
3,835
คุณยุทธนา กัณฑพงษ์ เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการเพาะเห็ด จากชนบทฟาร์ม และยังเป็นวิทยากรในการไปบรรยายเรื่อง การเพาะเห็ดและการดูแลเห็ดตามศูนย์เรียนรู้ และสถานศึกษาต่าง ๆ ได้แนะนำเทคนิคการเก็บเห็ดนางฟ้าให้ได้รับความบอบช้ำน้อยที่สุด ว่าเนื่องจากเห็ดเป็นสิ่งที่บอบบาง เมื่อเห็ดให้ผลผลิตแล้วถ้าเกษตรกรรู้จักวิธีในการถนอมเห็ดจากการเก็บเห็ดก็จะทำให้เห็ดออกผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ หลังจากนั้นเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนกว่าเห็ดจะหมดรุ่น ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ไม่ควรละเลย