คลิปเกษตร

วิธีการทำก้อนเห็ดนางฟ้า(ภูฐาน)

21 มกราคม 2558
5,908
วิธีการทำก้อนเห็ดนางฟ้า(ภูฐาน) วิธีง่ายๆ ได้ผลผลิตดี โดยคุณสุวิทย์ อิ่มใจ เกษตรกรที่ผันอาชีพมาเพาะเห็ดจำหน่าย มีขั้นตอนหลักๆดังนี้ 1.จัดเตรียมวัตถุดิบ ( อัตราผลิต จำนวน25ถุง ) - ขี้เลี่อย 1 เข่ง - ภูไมท์ ครึ่งกิโลกรัม - ปูนขาว 2 ขีด - ยิปซั่ม 2 ขีด - รำอ่อน 1 กิโลกรัม - เกลือ 1ขีด - น้ำความชื้น 70% 2.การผสมทำก้อนเชื้อ 3.การหยอดเชื้อและบ่มเชื้อเห็ด 4.การเก็บเกี่ยวผลผลิต