คลิปเกษตร

สูตรเพิ่มความแข็งแรงของให้ต้นข้าว

21 มกราคม 2558
3,993
เกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวแบบนาหว่าน หลายท่านคงจะต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นกล้าข้าวอย่างแน่นอน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นกล้าข้าวในนาหว่าน มีอีกหนึ่งสูตรที่ใช้แล้วประสบผลสำเร็จดังนี้ หลังจากเกษตรกรหว่านกล้าข้าวไปแล้ว 7 วัน ให้นำปุ๋ยยูเรีย สูตร 16-20-0 จำนวน 2-3 กระสอบ ผสมกับมูลไก่ จำนวน 2 กระสอบ คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปหว่านในนาข้าว จะช่วยให้กล้าข้าวในนาหว่านมีความสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น สังเกตุได้ว่าช่วงกล้าข้าวออกรวงต้นข้าวจะไม่ล้ม แมลงไม่ค่อยมารบกวน **หมายเหตุ สูตรนี้ใช้สำหรับพื้นที่นาข้าว 1 ไร่**