คลิปเกษตร

วิธีคัดเลือกกิ่งพันธุ์ต้นมะยงชิด

21 มกราคม 2558
4,813
การคัดเลือกกิ่งพันธุ์มะยงชิดนั้น ต้องเลือกที่ตาใส และใบตั้ง และจะต้องไม่มีโรค ซึ่งโรคที่พบบ่อยในมะยงชิดคือ โรคท่อน้ำตัน เกิดจากเชื้อราดำเข้าไปในท่อลำเลียงน้ำของพืช ทำให้พืชไม่สามารถกินน้ำได้ ใบก็จะเหี่ยวร่วงและตายในที่สุด สำหรับวิธีการป้องกัน ใช้วิธีการเสริมราก จะเสริมเพิ่มอีก 2-3 ราก รอบๆต้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขโรคท่อน้ำตัน นอกจากนี้ยังช่วยในการลำเลียงน้ำและอาหารไปเลี้ยงต้นพืช จะทำให้ต้นมะยงชิดแข็งแรงขึ้น