คลิปเกษตร

ปลูกผักหวานป่าอย่างไรให้รอด 100%

21 มกราคม 2558
5,691
เทคนิคการปลูกผักหวานป่าเพิ่มอัตรารอดถึง100% เป็นวิธีการที่เกษตรสามารถทำได้ง่ายๆโดยเริ่มจากการปลูกต้นกล้วยก่อนหรือนำกล้าผักหวานป่ามาปลูกแซมกับต้นกล้วยไปพร้อมๆกัน เมื่ออผักหวานป่าเริ่มสมบูรณ์มีอายุได้ประมาณ1ปีให้ตัดต้นกล้วยออก วิธีการนี้จะสามารถเพิ่มอัตราการรอดของต้นผักหวานป่าได้ดี เนื่องจากต้นผักหวานป่าได้อาศัยความชื่นจากต้นกล้วย ไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งก็ตามผักหวานป่าที่ปลูกก็ยังเจริญเติบโตได้ดี จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปกติ