คลิปเกษตร

วิธีเก็บเกสรสละตัวผู้ ไว้ใช้ผสมพันธุ์

21 มกราคม 2558
13,008
ทีมงานรักบ้านเกิดมีโอกาศได้ร่วมพูดคุยกับ คุณสุชาติ สุวรรณเดช เจ้าของสวนสละอินโดอมรา เกี่ยวกับการเก็บรักษา เกสรสละอินโด (ตัวผู้)ไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลน คุณลุงปลูกสละมาหลายปี และประสบปัญหาเกี่ยวกับเกสรตัวผู้มีน้อยยามที่ต้องการใช้ และทำให้ผลผลิตลดน้อยลงด้วย และแน่นอน รายได้ก็ลดตามไปด้วยเช่นกัน จึงคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ โดยการเก็บเกสรตัวผู้ไว้ผสมกับเกสรตัวเมียให้เยอะที่สุด เพื่อป้องกันการติดผลน้อย ซึ่งเกสรสละที่เก็บไว้สามารถเก็บได้นานเป็นปี มีวิธีการทำอย่างไร เชิญติดตามได้ในคลิปเกษตรชุดนี้